Cum pot deveni pacient

Dacӑ doriţi  sӑ deveniţi pacient la cabinetul nostrum,  vă  puteţi înregistra prin intermediul  formularului de  înscriere . Acesta  trebuie completata şi  semnat. Pe lȃngӑ  formular mai aveţi  nevoie şi de o copie sau o poză  a cӑrţii de identitate ori a paşaportuli pe care le puteţi trimite la cabinetul nostru.