Informacje odnośnie ubezpieczenia zdrowotnego

Jeśli mieszkasz i pracujesz w Holandii, potrzebujesz ubezpieczenia zdrowotnego, by wybrać swojego stałego lekarza rodzinnego. Niektórzy pracodawcy współpracują tylko z konkretnymi ubezpieczycielami, oferując ubezpieczenia grupowe dla swoich pracowników. Możesz sam wybrać swojego ubezpieczyciela, jeśli posiadasz numer BSN i holenderski adres zamieszkania. Jeśli jesteś ubezpieczony, masz prawo do bezpłatnej podstawowej opieki zdrowotnej.

W ramach pakietu ubezpieczeniowego, ustalane jest ryzyko własne, w zależności od wybranego pakietu, zwykle około 350 euro. W przypadku, gdy potrzebujesz dodatkowych badań, jak prześwietlenie, USG lub badań krwi, cena badania zostanie odliczona z Twojego ryzyka własnego. Musisz uiścić opłatę tylko do wysokości swojego ryzyka własnego, gdy koszty przekraczają limit, ubezpieczenie pokryje resztę.

Nie wszystkie leki są refundowane, niektóre tylko w części, na przykład niektóre kremy lecznicze.

By uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę internetową: https://h4i.nl/health-insurance-and-cost/