Imformaţii despre asigurarea de sӑnӑtate

Dacӑ locuiţi in Olanda, aveţi nevoie de asigurare de sӑnӑtate pentru a vӑ înscrie la un medic de familie. Unii angajatori lucrează numai cu anumite companii de asigurare medicală. Dar aveţi și posibilitatea să vă alegeţi  singur asigutarorul. Ca asigurat veţi fi rambursat în  totalitate pentru consutaţiile la medicul de familie.

 Cu  asigurarea de sănătate aveţi un risc propriu, puteţi alege o sumӑ începȃnd de la 350€.  Cȃnd  aveţi nevoie de investigaţii medicale suplimentare cum ar fi: analize de sȃnge, ecografii, examinări  radiologic sau  medicamente acestea   trebuiesc plӑtite  pȃnӑ la suma aleasӑ. Atunci cȃnd suma aleasă este atinsӑ, aceasta vor  fi compensate de cӑtre asigurare.

Unele medicamente sau creme nu sunt compensate deloc sau numai parţial.